Namaz Dualari ve Sureleri

08-Rabbenağfirli  ve livalideyye ve lil mü' minine yevme yegumul hisab. Birahmetike ya erhamerrahimin.