Namaz Dualari ve Sureleri  - mp3 ile dinle.!

07-KUNUT DUALARI:  Allahümme inna nestainüke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nü' minü bike ve netübü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayr. El hayra küllehü neşkürüke ve la nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü meyyefcüruk.---------------------------
Allahümme iyyake na'büdü ve leke nüsalli ve nescüd.
Ve ileyke nes’a ve nahfid. Nercu rahmeteke ve nahşa azabek. İnne azabeke bilküffari mülhig.