Namaz Dualari ve Sureleri  - mp3 ile dinle.!

110-NASR SURESİ:  İza cae nasrullahi vel feth. Ve raeytennase yedhulüne fi dinillahi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehü kane tevvaba.